TI 4 menu

Partneri

TI 4

Partneri projektu

TI4 partneri

TUKE, Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Crete

MANEX Solutions & Technology

Klaster AT+R

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove

Politechnika Lubelska

Partneri projektu TI 4, „TECHNOLÓGIE INDUSTRY 4. PRE UČITEĽOV A TRÉNEROV ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“