TI 4 menu

M2

Druhé projektové stretnutie

TUC Grécko, jún 2021

TI4, jún 2021

Druhé stretnutie partnerstva bolo 03.06.2021- toto stretnutie sa organizovalo on-line, vzhľadom na situáciu COVID 19 - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový počet 11 účastníkov.
Na tomto stretnutí sa v úvode prezentovali podmienky virtuálnych stretnutí, kontrolovalo sa plnenie akčného plánu a úloh z predchádzajúceho stretnutia.
Ďalej sa prediskutovali výstupy a to analýza požiadaviek cieľových skupín ,súbor vzdelávacích materiálov pre odbornú prípravu stredoškolských učiteľov a vzdelávaco- tréningová IKT platforma- Coursevo. Rozdelili sa ďalšie úlohy medzi partnerov a dohodol sa termín ďalšieho stretnutia, ktoré bude na LUT v Poľsku.