TI 4 menu

M4

Štvrté projektové stretnutie

KOŠICE, SLOVENSKO, december 2021

TI4, december 2021

Štvrté, finálne stretnutie partnerstva bolo 17.12.2021- toto stretnutie sa organizovalo on-line, vzhľadom na situáciu COVID 19 - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový počet 8 účastníkov.
Zhodnotili sme doterajší priebeh plnenia akčného plánu projektu.
Ďalej sme sa venovali odbornej stránke projektu, najmä vo vzťahu ku nevyhnutným povinnostiam potrebným pre zdarné ukončeniu projektu tak v zmysle plnenia úloh ako aj vo vzťahu ku čiastkovým povinnostiam. Zároveň prebiehala spoločná diskusia medzi partnermi k uvedeným témam.