TI 4 menu

M3

Tretie projektové stretnutie

LUT, POĽSKO, október 2021

TI4, október 2021

Tretie stretnutie partnerstva bolo realizované 07.10.-08.10.2021 v Lubline, Poľsko.
Zúčastnili sa ho všetci partneri, celkovo 8 účastníkov.
Na tomto stretnutí sa v úvode preberal stav doterajšieho riešenia projektu V ďalšej časti stretnutia sa diskutovalo najmä o projektovom výstupe č.3 - Súbor vzdelávacích materiálov - lekcií, výstup O4 - Metodológia IKT a výstup O5 - Glosár.
Kontrolovali sa diseminačné aktivity a rozdelili sa úlohy medzi partnerov pre ďalšie riešenie projektu.
Záverom stretnutia sa dohodol termín posledného partnerského mítingu, ktorý bol stanovený na december 2021.