TI 4 menu

O projekte

TI 4

Zámer projektu

TI4

Hlavným zámerom projektu je v súlade s cieľom programu ERASMUS+, ktorý je zameraný na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4: Advanced Robotics, Internet of Things, Digital Twin, Additive Manufacturing, Virtual Reality, Big Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania.
Prečo je projekt dôležitý?

TI4

Projektové aktivity sú priamo zamerané na vypracovanie vysoko kvalitných, otvorených a inovatívnych vzdelávacích materiálov a nástrojov pre štúdium technológií Industry 4. Všetky vyvinuté vzdelávacie materiály Industry 4 budú nainštalované na interaktívnej e-learningovej platforme. Výsledky projektu TI4 budú využívať moderné IKT riešenia vrátane virtuálnej a rozšírenej reality. Všetky vzdelávacie systémy sa budú realizovať na špeciálnej multifunkčnej platforme IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Ciele projektu

TI4

- Vytvoriť učebno-vzdelávacie a informačné materiály
- Vytvoriť tieto materiály v e-learningovej podobe
- Implementovať výsledky projektu do osnov predmetov odborného vzdelávania na školách
- Využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
- Poskytnúť študijné materiály učiteľom odborného vzdelávania ako tvorcov odborného profilu svojich študentov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce