TI 4 menu
project ti4

TI4 „TECHNOLÓGIE INDUSTRY 4. PRE UČITEĽOV A TRÉNEROV ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“

Spolufinancované z Programu Európskej Únie Erasmus +

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060772

Trvanie projektu: 01.10.2019 - 31.12.2021

Koordinátor projektu:

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Katedra robotiky

Program Erasmus +

TI4, Nový program Európskej únie

Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom zlepšiť svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní a odbornej príprave mládeže.

Partneri projektu TI 4, „TECHNOLÓGIE INDUSTRY 4. PRE UČITEĽOV A TRÉNEROV ODBORNÉHO VZDELÁVANIA“

Facebook

TI4, páči sa mi, zdieľať