TI 4 menu
Wyniki projektu

TI4, cykl lekcji z nowych technologii

Projekt przyniósł opracowanie tematów aktualnie dostępnych technologii I4, których celem jest: zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce Wyniki projektu TI4 wykorzystują nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Wszystkie systemy edukacji są realizowane na specjalnej wielofunkcyjnej platformie Coursevo dla edukacji i szkoleń przygotowanie.
Projekt przedstawił szereg lekcji z nowych technologii, które znacząco wpływają na produkcję i zapewnić wgląd w obecne i przyszłe światowe trendy w zaawansowanej produkcji. Kolejnym efektem projektu jest usprawnienie współpracy w zakresie kształcenia nauczycieli liceów zawodowych, ale także uczniów i pracodawców, zwłaszcza w zakresie przygotowania i rozmieszczenie odnoszących sukcesy absolwentów szkół średnich i ich integracja zawodowa proces firm.
Wyniki projektu TI4 oparte są na synergicznym efekcie wiedzy praktycznej i edukacyjnej instytucje. Cele projektu są wysokiej jakości, oparte na aktualnych potrzebach branży oraz szkoły dla grup docelowych.

UP pg

Wyjście O1 - Przykłady dobrej praktyki

  • 1. Analizuj i wykorzystuj w projekcie najlepsze metody edukacyjne dla Przemysłu 4, smart produkcja
  • 2. Analizuj i wykorzystuj najlepsze przykłady w projekcie prezentując rozwiązania z praktyki

W wyjściu O1 znajdują się wyniki najlepszych przykładów z edukacji dla „pracownika 4”, ale także dobór właściwych metod i ewaluacja kształcenia. Wskazuje na korzyści i skuteczność wykorzystanie nowych procedur i metod pomiaru i wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Dobrymi przykładami są te, które osiągają spełnienie dzięki nowym metodom cele zdobywania wiedzy i umiejętności ze strony uczestnika, satysfakcja wykładowcy, ale także zadowolenie pracodawcy.
UP pg

O2 - Wyjście Przemysłu 4

Dorobek Przemysłu 4 dostarcza wiedzy o ogólnym rozwoju IV Rewolucji Przemysłowej, wyjaśnia pojęcie i filozofię I4, definiuje systemy cyber-fizyczne, opisuje zasady inteligentna produkcja, główne cechy stosowanych technologii i ich kontekst. dalej wymienia korzyści i ryzyko nowej produkcji i wymagania dotyczące nowych treści wiedzy i umiejętności dla nowego zakresu prac.
UP pg

Wyjście O3 - Technologia Przemysł 4

Celem tego wyjścia było: opracowanie materiałów szkoleniowych i lekcji dla nauczycieli kształcenia zawodowego m.in artykuł wstępny i decydujący w profilowaniu i zdobywaniu umiejętności absolwenta szkoły zawodowe.
Intencją i celem przetwarzania dorobku intelektualnego O3 było przede wszystkim: udokumentować i zweryfikować cele projektu oraz określić treść i zakres lekcji. Wymagania dotyczące przetwarzania lekcji również wynikały głównie z dyskusji z nauczycielami szkół średnich szkół na kilku imprezach oraz z roszczeń firm.

UP pg

Produkt O4 - Metodologia ICT

Wszystkie systemy edukacyjne są wdrażane na specjalnej wielofunkcyjnej platformie teleinformatycznej dla edukacja i szkolenia COURSEVO. Zadanie polegało na ustaleniu sposobu realizacji i korzystanie z systemu edukacyjnego platformy e-learningowej. Opracowano metodykę pracy z wybranym systemem, aby wszyscy partnerzy mogli z nim pracować. W tym celu było szkolenie z odpowiedzialnym partnerem, gdzie uczestnicy poznali się i nauczyli z nim pracować wybrany system.
UP pg

Wyjście O5 - Słownik

Treść wyjścia O5 - Słowniczek to terminy i wyrażenia związane z rozwojem przemysłu 4 i zaczęto wykorzystywać nowe technologie. Ogólne terminy i skróty są również wyjaśnione poniżej używane w terminologii technicznej związanej z produkcją. To ich interpretacja z poglądem zrozumienie ich znaczenia Przetwarzanie wyjścia O5 wskazuje na uzasadnienie przetwarzania takiego technicznego terminologia, a także sami nauczyciele przedmiotu z radością przyjęliby ją, gdyby została opracowana osobna wersja w formie „glosariusza” i poszerzona o dotychczasowe skróty a znakowanie stosowane w automatyce i poszczególnych technologiach. Konsorcjum chce spełnić ten wymóg i planuje po zakończeniu projektu przetwarzanie rozszerzonej wersji glosariusza.
UP pg

Newsletter

TI4

BIULETYN INFORMACYJNY Nr1 (PDF 468 KB)
BIULETYN INFORMACYJNY Nr2 (PDF 759 KB)

Broszura

TI4

BROSZURA (PDF 1022 KB)