TI 4 menu

Kontakt

Przemysł technologiczny 4. dla nauczycieli i trenerów zawodowych

TUKE logo, Technická univerzita v Košiciach logo
Politechnika Koszycka
Wydział Mechaniczny, Katedra Robotyki
Park Komenského 8
042 00 Košice
www: projectti4.eu

prof. Ing. Mikuláš HAJDUK, PhD.
tel.: +421 55 602 2193
mikulas.hajduk@tuke.sk

sekretariát: Mária Strojná
tel.: +421 55 602 2196
maria.strojna@tuke.sk