TI 4 menu

TI4 „INDUSTRY TECHNOLOGIES 4 DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW ZAWODOWYCH“

Erasmus+

Czas trwania projektu: 01.10.2019 - 31.12.2021

Numer projektu: 2019-1-SK01-KA202-060772

Koordynator projektu:

Uniwersytet Techniczny w Koszycach

Wydział Mechaniczny Katedra Robotyki

Program Erasmus +

TI4, Nowa agenda dla Unii Europejskiej

Erasmus + to nowy program Unii Europejskiej, który wspiera działania w dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu w okresie programowania 2014–2020. Program zapewnia uczniom, stażystom, nauczycielom, osobom pracującym z młodzieżą i wolontariuszom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności. Program wspiera organizacje, które mogą zaangażować się we współpracę projektową i dzielić się innowacjami w zakresie edukacji i szkolenia młodzieży poprzez partnerstwa.
Partnerzy projektu TI 4
Facebook

TI4, Lubię dzielić