TI 4 menu
M1- PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE, KOSZYCE, SŁOWACJA

TI4, Październik 2019 r

Pierwsze spotkanie projektowe projektu TI4 odbyło się w dniach 24-25 października 2019 r. W Koszycach na Słowacji. W sumie wzięło udział 11 uczestników i wszyscy partnerzy projektu byli reprezentowani. Podstawowe informacje o projekcie zostały przedstawione na spotkaniu. Prezentacja dotyczyła podstawowych informacji o programie Erasmus plus, krótkiego wprowadzenia partnerów, a ogólnie zaprezentowano harmonogram projektu, cele i grupy docelowe. Przedstawiono wykres Gantta, który zawiera wszystkie ważne punkty i kamienie milowe projektu, wyjaśniono wszystkie osiągnięcia intelektualne. Mając to na uwadze, zaprezentowano cele, działania i oczekiwane wyniki projektu, a także przedstawiono podstawowe informacje dotyczące strony finansowej projektu, kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych kosztów projektu, wymagań i niezbędnych dokumentów do administrowania projektem.
UP pg

M2 - DRUGIE SPOTKANIE PARTNERÓW, TUC, GRECJA

TI4, czerwiec 2021

Drugie spotkanie partnerstwa odbyło się 03.06.2021 – spotkanie to zostało zorganizowane online, ze względu na sytuację COVID 19 – wzięli w nim udział wszyscy partnerzy – łącznie 11 uczestników. Na wstępie na tym spotkaniu przedstawiono warunki wirtualnych spotkań oraz sprawdzono wykonanie planu działań i zadań z poprzedniego spotkania. Ponadto omówiono wyniki, a mianowicie analizę wymagań grup docelowych, zestaw materiałów edukacyjnych do szkolenia nauczycieli szkół średnich oraz platformę edukacyjno-szkoleniową ICT Coursevo. Pozostałe zadania zostały podzielone między partnerów i uzgodniony termin kolejnego spotkania, które odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w Polsce.
UP pg

M3 - TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE, LUT, POLSKA

TI4, październik 2021

Trzecie spotkanie partnerstwa odbyło się 07.10.-08.10.2021 w Lublinie. Wzięli w nim udział wszyscy partnerzy, łącznie 8 uczestników. Na początku tego spotkania omówiono stan poprzedniego rozwiązania projektowego. Działania upowszechniające były kontrolowane, a zadania dzielone między partnerów w celu dalszego rozwiązania projektu. Na zakończenie spotkania ustalono termin ostatniego spotkania partnerskiego, który został wyznaczony na grudzień 2021 roku.
UP pg

M4 - CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSKIE, KOSZYCE, SŁOWACJA

TI4, grudzień 2021

Czwarte, końcowe spotkanie partnerstwa odbyło się 17.12.2021 – spotkanie to zostało zorganizowane online, ze względu na sytuację COVID 19 – wzięli w nim udział wszyscy partnerzy – łącznie 8 uczestników. Oceniliśmy bieżącą realizację planu działań projektu. Skupiliśmy się również na profesjonalnej stronie projektu, szczególnie w odniesieniu do obowiązków niezbędnych do pomyślnej realizacji projektu zarówno w zakresie realizacji zadań, jak i zobowiązań cząstkowych. Jednocześnie odbyła się wspólna dyskusja partnerów na te tematy.
UP pg

E1 – NARODOWE WARSZTATY UPOWSZECHNIANIA - SŁOWACJA

TI4, grudzień 2021

Ogólnokrajowe warsztaty upowszechniające odbyły się w Bardejowie 10 grudnia 2021 r. Warsztaty w łącznie wzięło udział 15 uczestników. Wśród uczestników byli pracownicy i menedżerowie pracowników poszczególnych firm. Ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali szczególne zainteresowanie informacje oferowane sam proces przebiegał sprawnie. Niektórzy pracownicy są nadal z technologii AR/VR, więc mieli okazję na to spojrzeć w ten sposób zastosowanie do procesu edukacyjnego.možnosť aspoň takýmto spôsobom nahliadnuť na jej aplikáciu do vzdelávacieho procesu.
UP pg

E2 – NARODOWE WARSZTATY UPOWSZECHNIANIA - GRECJA

TI4, październik 2021

Krajowe warsztaty upowszechniające w Grecji odbyły się 14 października 2021 r. i zostały zorganizowane przez Technická Uniwersytet Krety, Grecja. Warsztaty odbyły się w związku ze środkami bezpieczeństwa COVID-19 online w wirtualnej przestrzeni / klasie stworzonej na platformie szkoleniowej T14 (Coursevo) w tym celu cel, powód. W warsztatach wzięło udział 24 osoby: nauczyciele/studenci zawodu, nauczyciele akademiccy, kadra branżowa i trenerzy/konsultanci.
UP pg

E3 – NARODOWE WARSZTATY UPOWSZECHNIANIA - POLSKA

TI4, grudzień 2021

15 grudnia 2021 r. odbyły się w Polsce Ogólnopolskie Warsztaty Upowszechniające, które zorganizowała Politechnika Lubelska. Ze względu na środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 warsztatów nie organizowano w szkole, ale po konsultacjach z koordynatorem projektu warsztaty zorganizowano za pomocą platformy e-learningowej. Podczas warsztatu zachowane zostały wszelkie środki higieny i bezpieczeństwa obowiązujące w danym okresie. W warsztatach wzięło udział 27 uczestników.
Wśród uczestników byli pracownicy i menedżerowie poszczególnych firm badawczych personel, nauczyciele i uczniowie szkół średnich.

UP pg

C1 – KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - GRECJA

TI4, grudzień 2021

Szkolenie C1 odbyło się w dniach 3.11.-5.11.2021 (3 dni) i zostało zorganizowane przez Politechnikę w dniu Kreta (TUC), Chania, Grecja. W związku z niekorzystnym rozwojem COVID-19 odbyły się warsztaty wirtualnie w wirtualnej przestrzeni / klasie stworzonej na platformie szkoleniowej T14 Coursevo (https://ti4.coursevo.com) w tym celu. W szkoleniu wzięło udział 10 osób, wszyscy przedstawiciele organizacje partnerskie projektu. Wprowadzenie TUC, twórcy platformy e-learningowej TI4 Coursevo system i metodyka jego wykorzystania oraz tworzenie kursów e-learningowych T14. Szkolenie obejmowało również wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w połączonym systemie e-learningowym. Każdy uczestniczący partner ma możliwość nauki pracy z platformą e-learningową Coursevo i rozwijania wybranych modułów TI4 jako kursów online.
UP pg

C2 – KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - SŁOWACJA

TI4, Listopad 2021

Szkolenie odbyło się wirtualnie 18.11.2021, 19.11.2021 i 22.11.2021 (3 dni robocze) ze względu na niekorzystny rozwój Covid-19. Organizatorem był partner SSJH Bardejov. Kurs skoncentrowany na wybranych zagadnieniach technologii w produkcji i praktyce W szkoleniu wzięło udział 9 osób, przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich projektu Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się szczegółowo z procesem tworzenia procesu edukacyjnego z przedmiotów zawodowych. Podczas szkolenia uczestnik korzystał z wirtualnej pomocy.
UP pg

KONFERENCJA KOŃCOWA

TI4, grudzień 2021

Finalna wirtualna konferencja projektu TI 4 Technology Industry 4 dla nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego odbyła się 16 grudnia 2021 r. (1 dzień) i została zorganizowana przez Joint Juraj Henisch School w Bardejovie na Słowacji. W związku z niekorzystnym rozwojem COVID-19 konferencja odbyła się wirtualnie w wirtualnej przestrzeni/klasie stworzonej na platformie szkoleniowej TI4 Coursevo - https://ti4.coursevo.com.
W konferencji końcowej wzięło udział 40 osób, przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich projektu.

UP pg