TI 4 menu

M3

Trzecie spotkanie projektowe

M3 - TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE, LUT, POLSKA

TI4, październik 2021

Trzecie spotkanie partnerstwa odbyło się 07.10.-08.10.2021 w Lublinie. Wzięli w nim udział wszyscy partnerzy, łącznie 8 uczestników. Na początku tego spotkania omówiono stan poprzedniego rozwiązania projektowego. Działania upowszechniające były kontrolowane, a zadania dzielone między partnerów w celu dalszego rozwiązania projektu. Na zakończenie spotkania ustalono termin ostatniego spotkania partnerskiego, który został wyznaczony na grudzień 2021 roku.