TI 4 menu

M1

Pierwsze spotkanie projektowe

Koszyce, Słowacja, październik 2019 r

TI4, Październik 2019 r

Pierwsze spotkanie projektowe projektu TI4 odbyło się w dniach 24-25 października 2019 r. W Koszycach na Słowacji. W sumie wzięło udział 11 uczestników i wszyscy partnerzy projektu byli reprezentowani. Podstawowe informacje o projekcie zostały przedstawione na spotkaniu. Prezentacja dotyczyła podstawowych informacji o programie Erasmus plus, krótkiego wprowadzenia partnerów, a ogólnie zaprezentowano harmonogram projektu, cele i grupy docelowe. Przedstawiono wykres Gantta, który zawiera wszystkie ważne punkty i kamienie milowe projektu, wyjaśniono wszystkie osiągnięcia intelektualne. Mając to na uwadze, zaprezentowano cele, działania i oczekiwane wyniki projektu, a także przedstawiono podstawowe informacje dotyczące strony finansowej projektu, kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych kosztów projektu, wymagań i niezbędnych dokumentów do administrowania projektem.