TI 4 menu

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

TECHNOLÓGIE INDUSTRY 4.

Slovensko, Grécko, Poľsko

Zákon o ochrane osobných údajov

ti4, nariadenie

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali e-mailom na mailovú adresu aix150@gmail.com.