TI 4 menu

M4

Czwarte spotkanie projektowe

KOSZYCE, SŁOWACJA, grudzień 2021

TI4, grudzień 2021

Czwarte, końcowe spotkanie partnerstwa odbyło się 17.12.2021 – spotkanie to zostało zorganizowane online, ze względu na sytuację COVID 19 – wzięli w nim udział wszyscy partnerzy – łącznie 8 uczestników. Oceniliśmy bieżącą realizację planu działań projektu.
Skupiliśmy się również na profesjonalnej stronie projektu, szczególnie w odniesieniu do obowiązków niezbędnych do pomyślnej realizacji projektu zarówno w zakresie realizacji zadań, jak i zobowiązań cząstkowych. Jednocześnie odbyła się wspólna dyskusja partnerów na te tematy.