Technológie Industry 4
pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania
HOME O PROJEKTE PARTNERI DOKUMENTY KONTAKTY


Názov projektu: Technology for Industry 4 for teachers and trainers of vocational education Číslo projektu: 2019-1-SK1-KA202-060772 Súčasť programu : KA202 - Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Koordinátor projektu: TECHNICKÁ UNIVERZITA v KOŠICIACH AKTUALITY:MÉDIÁ:

© Design TULIO